Riječ dana

Camicus
vlastita imenica
1) grad ili tvrđava na Siciliji, smještena nedaleko od Agrigenta; 2) rijeka koja teče blizu ovoga grada;
2 deklinacija
masculinum