Riječ dana

flaminatus
imenica
Ured flamen-a (ćudorednika, svećenika)
4 deklinacija
masculinum